2011 10.2010—12.2011

Skjærpiplerke \ Rock Pipit
Fjæreplytt \ Purple Sandpiper
Fjæreplytt \ Purple Sandpiper
Taffeland \ Common Pochard
Taffeland \ Common Pochard
Grågås \ Greylag Goose
+ Tundragås \ Greater White-fronted Goose
Gråstrupedykker \ Red-necked Grebe
Sædgås \ Bean Goose

New images