Skjærpiplerke \ Rock Pipit Fjæreplytt \ Purple Sandpiper Fjæreplytt \ Purple Sandpiper Taffeland \ Common Pochard
Taffeland \ Common Pochard Grågås \ Greylag Goose  + Tundragås \ Greater White-fronted Goose Gråstrupedykker \ Red-necked Grebe Sædgås \ Bean Goose
Svartand \ Black Scoter Hvitkinngås \ Barnacle Goose Sandløper \ Sanderling Heilo \ Eurasian Golden-Plover
Dvergsnipe \ Little Stint Havørn \ White-tailed Eagle Laksand \ Common Merganser Vandrefalk \ Peregrine Falcon
Tundrasnipe \ Curlew Sandpiper Sotsnipe \ Spotted Redshank Sotsnipe \ Spotted Redshank Hoggorm
Hoggorm Gravand \ Common Shelduck Fjæreplytt \ Purple Sandpiper Sjøorre \ White-winged Scoter
Steinvender \ Ruddy Turnstone Steinvender \ Ruddy Turnstone Steinvender \ Ruddy Turnstone Alkekonge \ Dovekie
Horndykker \ Horned Grebe Gluttsnipe \ Common Greenshank