Hvitryggspett / White-backed Woodpecker Flaggspett / Great Spotted Woodpecker Havelle \ Long-tailed Duck Ærfugl \ Common Eider
Snøspurv \ Snow Bunting Havelle \ Long-tailed Duck Nøtteskrike \ Eurasian Jay Havørn \ White-tailed Eagle
Havørn \ White-tailed Eagle Hvitkinngås \ Barnacle Goose Kortnebbgås \ Pink-footed Goose Nøttekråke \ Spotted Nutcracker
Spurvehauk \ Eurasian Sparrowhawk Ringgås \ Brent Goose Brushane \ Ruff Tundralo \ Grey Plover
Gindhval Myrsnipe \ Dunlin Heipiplerke \ Meadow Pipit Lappspove \ Bar-tailed Godwit
Svarthalespove \ Black-tailed Godwit Lappspove \ Bar-tailed Godwit Storspove \ Eurasian Curlew Gråfluesnapper \ Spotted Flycatcher
Smålom \ Red-throated Loon Smålom \ Red-throated Loon Smålom \ Red-throated Loon Smålom \ Red-throated Loon
Storlom \ Arctic Loon Storlom \ Arctic Loon Islom \ Common Loon Møller \ Lesser Whitethroat
Gresshoppesanger \ Common Grasshopper-Warbler Tornsanger \ Common Whitethroat Hjort Småspove \ Whimbrel
Flaggspett \ Great Spotted Woodpecker Grønnspett \ Eurasian Green Woodpecker Toppdykker \ Great Crested Grebe Fjellvåk \ Rough-legged Hawk
Spettmeis \ Wood Nuthatch Trekryper \ Eurasian Tree-Creeper Kattugle \ Tawny Owl Vandrefalk \ Peregrine Falcon
Vandrefalk \ Peregrine Falcon Tundragås \ Greater White-fronted Goose Alke \ Razorbill Vannrikse \ Water Rail
Kvinand \ Common Goldeneye Bergand \ Greater Scaup Sangsvane \ Whooper Swan Enkeltbekkasin \ Common Snipe
Toppand \ Tufted Duck Toppand \ Tufted Duck Taffeland \ Common Pochard Sjøorre \ White-winged Scoter
Snøspurv \ Snow Bunting Havørn \ White-tailed Eagle