Fjæreplytt \ Purple Sandpiper Fjæreplytt \ Purple Sandpiper Kjøttmeis / Great Tit Snøspurv / Snow Bunting
Havelle / Long-tailed Duck Horndykker / Horned Grebe Horndykker / Horned Grebe Horndykker / Horned Grebe
Bjørkefink / Brambling Gråsisik / Mealy Redpoll Grankorsnebb / Red Crossbill Flaggspett / Great Spotted Woodpecker
Båndkorsnebb / White-winged Crossbill Grankorsnebb / Red Crossbill Båndkorsnebb / White-winged Crossbill Sanglerke / Eurasian Skylark
Vandrefalk \ Peregrine Falcon Vandrefalk \ Peregrine Falcon Vandrefalk \ Peregrine Falcon Vandrefalk \ Peregrine Falcon
Vandrefalk \ Peregrine Falcon Vandrefalk \ Peregrine Falcon Vandrefalk \ Peregrine Falcon Vandrefalk \ Peregrine Falcon
Gulerle / Yellow Wagtail Skjeand / Northern Shoveler Skjeand / Northern Shoveler Havørn / White-tailed Eagle
Spurvehauk \ Eurasian Sparrowhawk Teist / Black Guillemot Sandlo / Common Ringed Plover Lappspove \ Bar-tailed Godwit
Havørn / White-tailed Eagle Havørn / White-tailed Eagle Lappspove \ Bar-tailed Godwit Dvergdykker / Little Grebe
Brushane / Ruff Storspove / Eurasian Curlew Storlom / Arctic Loon Action!
Rødnebbterne / Arctic Tern Rødnebbterne / Arctic Tern Rødnebbterne / Arctic Tern Gråhegre / Grey Heron
Gråhegre / Grey Heron Svartbak / Great Black-backed Gull Sildemåke / Lesser Black-backed Gull Havørn / White-tailed Eagle
Alaskasnipe / Pectoral Sandpiper Småspove / Whimbrel Havelle / Long-tailed Duck sel2
Havørn / White-tailed Eagle Sandlo / Common Ringed Plover Sandlo / Common Ringed Plover Boltit / Eurasian Dotterel
Kattugle / Tawny Owl Horndykker / Horned Grebe Stjertand / Northern Pintail Ringdue / Common Wood-Pigeon
Hønsehauk / Northern Goshawk Laksand / Common Merganser Laksand / Common Merganser Laksand / Common Merganser
Vipe / Northern Lapwing Fossekall / Cinclus cinclus Sangsvane / Whooper Swan Fossekall / Cinclus cinclus
Sidensvans / Bohemian Waxwing Sidensvans / Bohemian Waxwing Kjøttmeis / Great Tit Svartmeis / Coal Tit
Flaggspett / Great Spotted Woodpecker Trekryper / Eurasian Tree-Creeper Spettmeis / Wood Nuthatch Ekorn1
Kvinand / Common Goldeneye Siland / Red-breasted Merganse Storskarv / Great Cormorant