Bulandet - Værlandet

Ærfugl1 Jordugle Vandrefalk Hvitkinngås
Gråsisik Havørn 1 Havørn 2 Kortnebbgås 2
Finker Gråhegre Hagesanger Egretthegre 5
Egretthegre 7 Ringgås