Storlom1 web Trane 32 web Trane 1 web Trane 2 web
Kvinand 2 web Nøtteskrike 2 web Haukugle juv 1 web Nøtteskrike 1 web
Gråspett web Gråsisik web Dompap web Kongeørn 10 web
Kongeørn 11 web Kongeørn 12 web Kongeørn 1 web Ravn1 web
Ravnekamp 1 web Kongeørn 7 web Kongeørn 6 2 web Kongeørn 8 web
Kongeørn 9 web Kongeørn 5 web Kongeørn 4 web Kongeørn 3 web
Kongeørn 2 web Kongeørn 13 web Kongeørn 14 web Hønsehauk web