Kongeørn Sognefjell Nordlys Moskus
Moskus Moskus Moskus Moskus
Dovrefjell Elg Blåstrupe / Bluethroat Elg
Enkeltbekkasin / Common Snipe Ulv