Hvitbrystlo PTH 7966 Stylteløper7 Stylteløper6
Stylteløper5 Ukjenthegre Musvåk1 Musvåk2
Musvåk4 Gåsegribb cr Eleonorafalk lys