Vatreastrild Sommerfugl Topphegre Natthegre 1
Natthegre 2 Svartvingeglente 1 Svarthodesanger Splitterne
Flamingos Svarthalespove Avosett Splitterne
Myrhauk Flamingo Gulkronebisp Gulkronebisp
Stork Svartehavsmåke Cistussanger Bronseibis (stor flokk)
svartstrupe Svartvingeglente Tårnfalk Dvergtrappe...
Musvåk Trelerke Krattvarsler Kuhegre
Steinvenderbåt Dvergsnipe flamingo Skjestork
Skjestork Skjestork Stortrappe Stortrappe
Markpiplerke Svartbuksandhøne Hjort + rådyr Hjort
Blåtrost Iberiaørn Rødhøne Haukørn
Fjellgeit Vet ikke... Haukørn + musvåk?? Haukørn + musvåk??
Blåtrost Vintererle Topplerke Stylteløper
sultanhøne Snadderand Blåskjære Skjeand
Sultanhøne Silkehegre Bronseibis Grålire
Gulnebblire Storlire Storlire Grålire
Havsule Storlire Havsvale Polarjo
Alpekråke Steinskvett Musvåk Hortulan
Dvergørn Smalnebbmåke Smalnebbmåke Smalnebbmåke
Smalnebbmåke Stprtrappe Hærfugl